Home | Contact

Caresheets

 

Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit
Deze stichting werd opgericht om een verantwoorde relatie tussen mens en gezelschapsdier te bevorderen en d.m.v. het beschikbaar stellen van kennis zodat men gezelschapsdieren op een verantwoorde wijze houdt. Meer informatie over het Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit vindt u op hun website www.huisdieren.nu

Aquariumvissen
Tropische zoetwatervissen algemeen

Pijlgifkikkers en andere kikkersoorten
Agalychnis callidryas
Dendrobates leucomelas
Ranitomeya ventrimaculata
Rhacophorus reinwardtii

Als u informatie zoekt over soorten welke hier niet vermeld staan zou u ook kunnen kijken op de website van Dendrobatidae Nederland: www.gifkikkerportaal.nl/Gifkikkers

Salamanders
Hypselotriton orientalis
Cynops ensicauda

Als u informatie zoekt over soorten welke hier niet vermeld staan zou u ook kunnen kijken op de website van de Nederlandse Salamander vereniging: www.salamanders.nl/caresheets/

Hagedissen
Oedura monilis
Pogona vitticeps
Iguana iguana
Eublepharis macularius

Als u informatie zoekt over soorten welke hier niet vermeld staan zou u ook kunnen kijken op de website van Lacerta: nvht-lacerta.nl/caresheets/

Schildpadden
Testudo marginata
Chinemys reevesii
Testudo kleinmanni
Testudo hermanni boettgeri
Testudo hermanni hermanni
Testudo graeca
Sternotherus odoratus
Trachemys scripta elegans
Malacochersus tornieri
Testudo horsfieldii

Als u informatie zoekt over soorten welke hier niet vermeld staan zou u ook kunnen kijken op de website van de Nederlands-Belgische Schildpadden vereniging: www.trionyx.nl/verzorging/huisvestingsrichtlijnen/

Slangen
Als u informatie zoekt over het houden en kweken van slangen dan kunt kijken op de website van de Europese Slangenvereniging: www.snakesociety.nl/. Daar staan alle publicaties van het tijdschrift Litteratura Serpentium vanaf jaargang 1 (1980/81). Op de laatste 5 jaargangen na zijn van alle artikelen pdf's te downloaden.


Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren
Er is een link naar het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG / www.licg.nl). Deze onafhankelijke Stichting is opgericht in samenwerking met het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). LICG levert een bijdrage aan voorlichting over het verantwoord aanschaffen en houden van gezelschapsdieren. Hiertoe hebben zij voor een aantal warm- en koudbloedige dieren bijsluiters opgesteld.

Vissen
cichliden
Guppy's
killivissen
levendbarenden
pantsermeervallen

Salamanders
Chinese vuurbuiksalamander
molsalamanders
Spaanse ribbensalamander

Schildpadden
gewone doosschildpad
Griekse landschildpad
Mississippi modderschildpad
roodwang-, geelwang- en geelbuikschildpad