Home | Contact

Bij SATO Nederland aangesloten verenigingen

 

pdf Nederlandse Bond Aqua Terra
De Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) is de overkoepelende organisatie voor ruim 80 verenigingen. De leden van die verenigingen hebben een kleurige hobby, de vivaristiek. Dat is een mooi woord voor het verzorgen van een aquarium, terrarium of vijver. En dat is wat anders dan het hebben van een aquarium, terrarium of vijver. Want bij het houden komt heel wat kijken. Een goede kennis van de behoeften van de gehouden dieren en ook moet je weten hoe je met aquarium-, terrarium- en/of vijverplanten omgaat.

Wie is de NBAT?
NBAT staat voor Nederlandse Bond Aqua Terra als de behartiger van de belangen van de houders van koudbloedigen in Nederlandse aquaria, terraria en vijvers. Koudbloedigen zijn dieren als kikkers, salamanders, hagedissen, slangen, vissen, lagere dieren etc., etc. Verspreid over heel Nederland zijn er ruim 80 verenigingen bij de NBAT aangesloten.

Wat doet de NBAT?
In vivarium houdend Nederland is ons achtmaal per jaar verschijnende full colour en 84 paginaís dik magazine 'het Aquarium' een niet meer weg te denken blad. Hiernaast organiseren wij keuringen. Door de NBAT opgeleide keurmeesters geven een oordeel over de toestand van uw aquarium, terrarium of vijver zoals: passen de vissen en planten bij elkaar, hoe is het gesteld met de waterkwaliteit en het elektrische gedeelte? Kortom, ze bekijken hoe u de hobby bedrijft en geven tips en adviezen hoe het een en ander - indien nodig - kan worden verbeterd. Dit alles voor het welzijn van de dieren, die u houdt. De keuringen worden in georganiseerd verband gehouden, uitmondend in een Landelijke Huiskeuring. Een competitie, waarvan de resultaten - en dus ook de winnaars - worden gepresenteerd met flitsende presentaties tijdens de jaarlijkse uitslag. Deze uitslag wordt de laatste jaren gebracht tijdens een landelijke beurs (Vivarium). De winnaars zijn ongetwijfeld ook aanwezig geweest bij een door hun vereniging georganiseerde lezing. Die worden gehouden door diverse deskundigen van de NBAT.
Ook is er de NBAT-lidmaatschapskaart, die de leden van de aangesloten verenigingen vooral financieel voordeel oplevert bij de aanschaf van alles wat met vivarium houden te maken heeft bij deelnemende speciaalzaken.
Dit zijn in het kort zomaar wat van onze activiteiten, maar niet alleen de belangrijkste. Wij staan voor nog veel meer vivaristische zaken, binnen en buiten de NBAT.

Wat wil de NBAT?
Zoals iedere organisatie wil ook de NBAT graag meer leden. We kunnen ons dan nog sterker maken om onze gemeenschappelijke belangen nog beter behartigen. Als u uw vivaristische hobby optimaal wilt beoefenen, doe dan wat duizenden voor u al deden. Geef u op als lid bij een van de NBAT-verenigingen.