Home | Contact

Bij SATO Nederland aangesloten verenigingen

 

pdf Salamandervereniging
De Salamandervereniging is in het jaar 2001 ontstaan uit de Doelgroep Salamanders van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde, LACERTA. Deze Doelgroep werd in 1980 opgericht door een aantal serieuze liefhebbers. Zij vonden dat ze hun kennis meer gestructureerd naar buiten moesten brengen.

De Salamandervereniging is een vereniging die zich ten doel stelt de waardering voor de natuur en in het bijzonder die voor salamanders op te wekken. Zij tracht dit doel te bereiken met de volgende activiteiten:
  • onderzoek aan salamanders om de kennis over de levenswijze, gedrag en voortplanting te vergroten.
  • onderzoek om te komen tot kennis over de juiste omstandigheden waaronder salamanders gehouden dienen te wordenn.
  • door haar leden te stimuleren en te helpen met het aanleren en verbeteren van methoden gericht op het tot voortplanting brengen en opkweken van salamanders.
  • het regelmatig organiseren van bijeenkomsten om de kontakten tussen salamanderliefhebbers te verstevigen.
  • het bevorderen van ervaringen uitwisselen.
  • de resultaten van de verenigingsactiviteiten worden aan alle leden bekend gemaakt in de vorm van publicaties, o.a. in een eigen blad Salamanders.
De Salamandervereniging bestaat uit serieuze hobbyisten, beginnend en gevorderd, jong en oud.
Vier keer per jaar organiseert zij een bijeenkomst, waaronder een landdag met een gevarieerd programma met o.a. lezingen.
Drie maal per jaar wordt het blad uitgegeven met daarin verslagen van bijeenkomsten, stukjes over salamanders, kweekresultaten, boekbesprekingen, vraag en aanbod en nog veel meer interessante onderwerpen.

Daarnaast onderhoudt de salamandervereniging nauwe kontakten met onze Duitse zustervereniging, die Arbeitsgruppe URODELA van de Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrariumkunde e.V. (DGHT) en andere buitenlandse salamanderliefhebbers over de hele wereld.Cynops ensicauda popei

Tylotottriton kweichowensis

Triturus alpestris
foto J. Stumpel

Salamandra salamandra
foto J. Stumpel