Home | Contact

Wetgeving

 

Besluit houders van dieren
Samenvatting
"Volledige wettekst

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Samenvatting
Volledige wettekst

Wetgeving voor natuurbescherming in Nederland
Samenvatting
Volledige wettekst

Unielijst invasieve exoten
Samenvatting
Uitvoeringsbesluit van de eerste Unielijst van 13 juli 2016
Aanvullende Unielijst van 12 juli 2017
Verordening van 22 oktober 2014 wat wel en niet mag met de soorten van de Unielijst
NVWA website met met de meest recente informatie over de EU-verordening en soorten
Website van RVO met informatie over ontheffingen en overgangsregelingen voor commerciŽle en niet-commerciŽle houders van dieren die op de Unielijst staan

Positieflijsten
Samenvatting
2013-06-19 brief-aan-de-tweede-kamer-positieflijst
2017-06-22 Kamerbrief-Reactie-uitspraak-CBb-positieflijst
2017-06-23-juridische-uitleg
Bijlage 3 - criteria plaatsing op positieflijst

CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen *** BELANGRIJK ***

Zoals u in onze decembernieuwsbrief heeft kunnen lezen behandelen we meer en meer zaken waarbij uitvoervergunningen voor Bijlage B dieren zijn geweigerd omdat de legale herkomst niet bewezen wordt geacht. In maart 2019 heeft de Europese Commissie (EC) namelijk een nieuw CITES-richtsnoer bekend gemaakt waarin reeds bestaande wetgeving op een iets andere manier wordt uitgelegd, wat alles veel complexer maakt. Hierover liep een rechtszaak waarin op 12 december 2019 uitspraak is gedaan door de Rechtbank Amsterdam. Hiermee is een nieuw, veel strenger beleid voor het aantonen van de legale herkomst van Bijlage B-dieren komen vast te staan.

De rechtbank heeft bepaald dat voor het aantonen van de legale herkomst van in de EU gefokte Bijlage B dieren niet alleen moet worden aangetoond van wie een dier is verkregen, maar dat ook de legale herkomst van de ouderdieren moet worden aangetoond. Je moet dus exact weten wie de kweker is en dat het fokbestand van de kweker aan de eisen van de CITES Basisverordening en CITES Uitvoeringsverordening voldoet. Dit betekent dat bij de aankoop en verkoop van Bijlage B-specimens een volledig ingevulde overdrachtsverklaring volgens het model van de Europese Commissie aanwezig moet zijn en dat het fokbestand van de kweker moet zijn goedgekeurd door de bevoegde CITES MA van het land waar het fokbestand is gevestigd.

Kwekers van Bijlage B dieren dienen ervoor te zorgen dat hun fokbestand aan de eisen van de CITES Basisverordening en CITES uitvoeringsverordening voldoet en moeten, bij overdracht van hun nakweek, altijd de overdrachtsverklaring volgens het model van de Europese Commissie gebruiken. Omdat er veel houders van Bijlage B dieren zullen zijn die hun dieren met de ouderwetse overdrachtsverklaringen hebben verkregen en er ook veel kwekers zullen zijn die niet weten of hun fokbestand aan de eisen voldoet zoals is vastgesteld door de rechter, heeft our EARTH een serie workshops georganiseerd in samenwerking met Natuur en Recht en het Platform Verantwoord Huisdierenbezit om houders en kwekers te helpen aan de eisen te voldoen. Deze workshops zullen, gelet op de te verwachten interesse bij een zeer groot aantal houders en fokkers, vanaf 10 januari 2020 wekelijks op vrijdag plaatsvinden. Voorts zullen er op verzoek ook workshops op locatie kunnen worden gegeven Ė bijvoorbeeld geschikt voor verenigingen Ė en er zal een handleiding uit worden gebracht.

Deze tekst komt van de facebook pagina van CAPS. Het is geschreven door Erna Phillippi-Gho.

PVH nieuwsbrieven
PVH nieuwsbrief, maart 2021 Stand van zaken