Home | Contact

Welkom op de website van SATO Nederland

 

SATO Nederland is de vereniging die de belangen behartigt voor organisaties van koudbloedige dieren, zoals reptielen, vissen en amfibieŽn

Inleiding
Veel mensen houden vissen, amfibieŽn, reptielen of ongewervelde dieren. Deze worden gerekend tot de koudbloedige dieren, dat wil zeggen dat ze hun lichaamstemperatuur niet systematisch op een hoog peil houden. De variŽteit hierin is enorm. Er zijn wel 28.000 soorten vissen, 3.500 soorten amfibieŽn, 6.000 soorten reptielen. Om over het aantal soorten insecten maar te zwijgen.
Het is daarbij van belang ook te weten hoe deze huisdieren op verantwoorde wijze gehouden moeten houden. Dat is vaak niet zo moeilijk, als je maar weet hoe. Dat geldt zelfs voor zogenaamd ďmoeilijkeĒ diersoorten.
Er komt natuurlijk toch nog wel wat bij kijken; voeding, temperatuur, vochtigheid, juiste inrichting van het verblijf, verlichting, om maar eens een paar aspecten te noemen. Het gaat er dus om de juist informatie hierover te krijgen. Eerst wordt natuurlijk gezocht op internet. Daar is al het nodige te vinden, maar meestal blijven er toch nog vragen over. Voor antwoorden daarop zoekt men mensen of organisaties met kennis en ervaring.

Aquarium- en terrariumorganisaties
Daarbij komt men al snel terecht bij een aquarium-, terrarium- of anderszins gespecialiseerde vereniging voor houders van koudbloedige dieren. Hier is toch de meeste deskundigheid te vinden over onze huisdieren. Aansluiten bij een dergelijke vereniging heeft voor de echte liefhebber meerdere voordelen die ruimschoots opwegen tegen de kosten van het lidmaatschap. Contact met de overige leden om ervaring uit te wisselen, aanschaf van gezonde nakweek dieren, ruilen, uitwisselen van mannetjes- en vrouwtjesdieren om kweekstellen te krijgen, informatie over gespecialiseerde boeken, tips over materialen en apparaten, interessante artikelen in het verenigingsblad, bijwonen van lezingen, excursies etc. Kortom binnen een vereniging is van alles vinden om onze dieren op verantwoorde wijze te kunnen houden.

Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties
Deze vereniging is opgericht op 20 november 1996 door de toenmalige Nederlands en Belgische Bond van Zee-aquariumverenigingen, de Nederlandse Bond Aqua-Terra en de Nederlandse Schildpadden Vereniging, nu de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging.

De SATO is een koepelorganisatie waarbij diverse aquarium- en terrariumverenigingen zijn aangesloten. De huidige leden in zijn:

 • Europese Slangen Vereniging (ESV), 225 leden.
 • Killifish Nederland (KFN), eierleggende tandkarpers, 116 leden.
 • Lacerta, Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde (NVHT), 667 leden.
 • Nederlands Belgische Schildpaddenvereniging (NBSV), 470 leden.
 • Poecilia, levenbarende tandkarpers, 71 leden.
 • Salamandervereniging, 93 leden.

De SATO heeft tot doel

 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.
 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van koudbloedige- en ongewervelde dieren, bestemd tot gezelschapsdieren.

Zeker gelet op het feit dat het aspect dierenwelzijn een steeds belangrijker rol gaat spelen in de maatschappij en politiek is het bevorderen van de voorlichting hierover een belangrijk onderdeel van onze doelstelling.

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door

 • Het organiseren van bijeenkomsten, waarin de gemeenschappelijke belangen van de leden worden vastgesteld.
  Deze worden vijf maal per jaar gehouden met bestuur en vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. Hierbij wordt informatie uitgewisseld om te bezien welke onderwerpen ondersteund of overgenomen kunnen worden voor verdere behandeling.

 • Het tot stand brengen en onderhouden van een relatie met (verwante) organisaties en de overheid.
  Hiertoe neemt de SATO deel aan het samenwerkingsverband met de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (SPVH / www.huisdieren.nu). Deze Stichting heeft onder andere tot doel:
  De bevordering van een verantwoorde relatie tussen mens en het gezelschapsdier alsmede het stimuleren van het op verantwoorde wijze houden van gezelschapsdieren.
  Hiertoe worden door de Werkgroepen voor koudbloedige dieren; de Werkgroep Reptielen en AmfibieŽn en de Werkgroep Vissen en ongewervelden Gidsen Goede Praktijken opgesteld. Een aantal voorbeelden hiervan over onze diergroepen vindt men onder de knop Caresheets.
  Bij het SPVH zijn overigens meerdere koepels aangesloten. Buiten de SATO ook van bijv. honden, katten, postduiven en andere huisdieren. Via deze stichting wordt ook het contact met de overheid onderhouden. Dat is vooral belangrijk om een inbreng te hebben in het opstellen van realistische, duidelijke en uitvoerbare wet- en regelgeving voor de dierenhouders. Te denken valt aan: Welke dieren mogen er wel of niet gehouden worden, vergunningstelsels, chippen, regels voor transport, reglementen voor het houden van beurzen etc.
  Hiertoe wordt deelgenomen aan symposia, hoorzittingen en internetcommunicatie.

 • Het verzamelen en beschikbaar houden van informatie die voor de leden in de uitoefening van hun activiteiten van belang is.
  Hiervoor is de site www.satonederland.nl opgezet. Buiten de informatie over de SATO zelf zijn er algemene onderwerpen opgenomen die de hobbyist op diverse gebieden de gezochte informatie kunnen bieden. Ook zijn er links naar de aangesloten verenigingen.

 • Deelname aan nationale, Europese en internationale beleidsconsultaties en openbare raadplegingen.
  Middels een deskundige inbreng op openbare (internet)consultaties, en bij gelegenheid ook via persoonlijke communicaties, draagt de SATO bij aan hoogwaardige kennis over de privťmatige houderij van exotische gezelschapsdieren (vissen en herpeten). Hiermee voorziet zij beleidsmakers van een zo compleet mogelijk niet-commercieel besliskader in de sector gezelschapsdieren.
  In haar bijdrage richting de Europese Commissie voorziet zij de betrokken beleidsmedewerkers en collega-geÔnteresseerden van voldoende transparantie in haar standpunten. Het openbare inschrijvingsnummer van Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties voor het transparantieregister is: 628072441918-11.

De Statuten en Huishoudelijk Reglement van SATO Nederland